Web Title:黃莉雅老師黃莉雅老師

5月31日作業 

 

 

1. 收看2堂直播課程 -  9:00【國語】、10:00【數學】

 

2. 完成均一平台任務

    (1)  數學 9-2

    (2)  數學 9-3

 

3. 國習P.81~83頁

 

4. 數習P.91~95頁

 

5. 甲本第13課生字+認讀字 完

 

6. 運動30分鐘

 

7. 做2件家事

 

(6月1日早上8點前回傳照片)

沒事不要出門,乖乖待在家裡;不得不出門的話,請一定要全程戴口罩!!

 

網站列表

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

空氣品質