Web Title:黃莉雅老師黃莉雅老師

6月8日作業 

 

 

1. 收看2堂直播課程 -  9:00【國語】、15:00【健體】

(其他科目請依自己需求,利用空閒時間收看)

 

2. 完成1項均一平台任務

    (1)  數學第七單元-分數的加減

 

3. 乙本第14課語詞 完

 

4. 數習P.85、86頁

 

5. 考數學第八單元

https://docs.google.com/forms/d/1Zr2EZFhe2_M4QXmeVB7MomYkP0X4jeSoMEJEZZ7lO8Y/edit

 

6. 運動30分鐘

 

7. 做2件家事


 

 沒事不要出門,請準時上線看直播課、上視訊課~


 

 (6月9日早上8點前回傳照片)

網站列表

萌典查生字

Dr.eye 英漢字典

空氣品質